Licencja na treść bloga


Treść niniejszego bloga ('utwory') jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. 

Zgodnie z postanowieniami licencji, utwór należy oznaczyć w następujący sposób:   
"Niniejszy tekst pochodzi z bloga prowadzonego przez mec. Stefana Cieślę (www.prawo-it.blogspot.com). Autor bloga nie gwarantuje, iż zawarte w nim informacje są aktualne i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z działań czytelników w jakikolwiek sposób opierających się na treści bloga."
Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie utworów.