O mnie

Mec. Cieśla jest ekspertem ds. zagadnień prawnych związanych z informatyką i wdrażaniem rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił on również obowiązki prezesa zarządu w licznych instytucjach fnansowych, gdzie zajmował się m.in. informatyzacją i rozwojem technologicznym.

Mec. Cieśla jest członkiem Warszawskiej Izby Radców Prawnych. Ukończył on z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie podyplomowe studium legislacyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mec. Cieśla jest członkiem Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, i wspiera ją w jej inicjatywach legislacyjnych.