niedziela, 25 września 2011

Informatyka w działalności leczniczej

„:Informatyzacja w działalności leczniczej – cele i rozwiązania”.

Rok 2011 w szeroko rozumianym obszarze świadczenia usług zdrowotnych będzie uznany za rok przełomowy. Nie tylko ze względu na wprowadzenie nowych form prawnych świadczenia usług zdrowotnych. Także, a może nawet przede wszystkim, ze względu na podjęcie kompleksowych  działań zmierzających do wdrożenia informatyki w usługach zdrowotnych. Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza nową jakość w systemie przetwarzania informacji w obszarze określanym w nowej terminologii „działalnością leczniczą”. O ile do 2011r. podstawową formą dokumentowania zdarzeń związanych z leczeniem pacjentów była forma papierowej dokumentacji to wspomniana ustawa zakłada przeniesienie całości dokumentacji w sferę elektroniczną. Z czasem ma to doprowadzić między innymi, do dostępności „on line” informacji o stanie zdrowia pacjenta, dzięki czemu proces leczenia może być efektywniejszy i tańszy.
Jednakże tego rodzaju decyzja ustawodawcy od momentu uchwalenia pociąga za sobą  różnorakie skutki dla podmiotów leczniczych. Jednym z istotniejszym spośród nich jest konieczność podjęcia decyzji o wyborze oprogramowania, ponieważ musi ono zapewnić stabilne i bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie informacji medycznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz