czwartek, 20 października 2011

Czy wiecie, że już prawie od roku jest dopuszczalne  korzystanie z chmury obliczeniowej  przez szpitale i inne podmioty lecznicze? Umożliwiło to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Zgodnie z jego zapisami jest dopuszczalne przetwarzanie w systemach teleinformatycznych danych dotyczących usługi zdrowotnej pod warunkiem zabezpieczenia prawnego i faktycznego bezpieczeństwa danych.
Ale i de facto i de iure zagadnienie bezpieczeństwa danych w przetwarzaniu cyfrowym jest kluczowym zagadnieniem organizacji procesu przetwarzania.
Niezależnie od sposobu przetwarzania – czy to na własnych serwerach administratora danych, czy to na serwerach przetwarzającego należy zachować normy bezpieczeństwa gwarantujące brak dostępu osób trzecich do danych, a także zabezpieczenie przed utratą czy też przekłamaniem danych. Wymóg ten dotyczy praktycznie każdego serwera, który jest połączony z zewnętrzną siecią informatyczną, bez względu na to  czy jest to serwer własny, dzierżawiony  czy też udostępniona powierzchnia dyskowa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz