środa, 2 lutego 2011

UE uznaje Izrael za bezpieczny

31 stycznia 2011 roku Komisja Europejska wydała decyzję (2011/61/UE), w której stwierdzono, iż izraelskie prawo zapewnia 'adekwatny' poziom ochrony danych, zgodny z wytycznymi europejskimi. Oznacza to, iż dane osobowe pochodzące z Unii mogą być przetwarzane w Izraelu bez dodatkowych obostrzeń. Izrael dołączył do wąskiej grupy państw znajdujących się poza UE, które uznano za 'bezpieczne'. Należą do niej również m.in. Szwajcaria, Norwegia i Argentyna.


Decyzja Komisji niezwykle ułatwi wiele aspektów prowadzenia interesów pomiędzy przedsiębiorstwami z Unii i Izraela – przykładowo, nie będzie trzeba umieszczać w umowach dot. przekazywania danych klauzuli modelowych UE. Z dobrodziejstw decyzji najbardziej skorzystają przedsiębiorstwa, które posiadają oddziały w obrębie obu terytoriów oraz firmy utrzymujące centra danych w Izraelu. Daje ona także bezprecedensową szansę na rozwój rynku usług w chmurze obliczeniowej świadczonych z Izraela na rzecz firm europejskich.

Decyzja Komisji jest kulminacją ponad trzyletniego procesu, w ramach którego Unia analizowała izraelskie przepisy. Już w drugiej połowie zeszłego roku Grupa Robocza Art. 29, ciało doradcze przy Komisji, wydała opinię aprobującą izraelskie prawo ochrony danych, lecz dopiero formalna decyzja KE jest wiążąca.

Izrael może uznać przyjęcie decyzji za swój duży sukces, gdyż europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie. Głównym europejskim aktem prawnym regulującym przetwarzania i ochrony tego rodzaju danych jest Dyrektywa 95/46/WE. W Polsce ustawą odnoszącą się do tych kwestii jest Ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku.


***

Jeśli chcielibyście Państwo otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach, zapraszam do skorzystania z subskrypcji RSS lub newslettera!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz